082-007-8946

เกี่ยวกับ REMAX Prompt Assist

เราเป็นผู้ให้บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มีสำนักงานอยู่ใน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เราเริ่มดำเนินธุรกิจด้านตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงงานบริการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาริมทรัพย์โดยทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านงานอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อบริษัท พร้อมท์แอสซิส จำกัด โดยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี คศ.2008 เป็นต้นมา ต่อมาในปี คศ.2020 บริษัทจึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของโลก เพื่อการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระดับสากลเข้ากับเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่ม RE/MAX 

RE/MAX PROMPT ASSIST PROPERTY ให้บริการด้วยแนวคิดอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราให้กับลูกค้าจากทั่วโลกทั้งในงานด้านการเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆที่เป็นงานที่เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มานานหลายปี อาทิ งานตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ งานที่ปรึกษาเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งการลงทุนรายย่อย นักธุรกิจผู้ประกอบกิจการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และ หรือ ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรมอื่นๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำธุรกิจ จนกระทั่งการขายและบริการหลังการขาย และ การขายเปลี่ยนมือจากนักลงทุน นอกจากนั้น เรามีบริการจัดหาที่พักเพื่อให้เช่าและลงทุนให้เช่าสำหรับนักเรียน นักศึกษา ต่างชาติที่เข้ามาพำนักในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำในกรุงเทพมหานคร และ บริการจัดหาที่พักเพื่อการเช่าและการลงทุนให้กับนักเรียนไทยที่จะเดินทางไปเรียนในโรงเรียน และ มหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักร และ ออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราในด้านนี้ เราจึงมีความรู้และความเข้าใจในความต้องการและบริหารจัดการบริการดูแลแก่นักเรียน นักศึกษาเป็นพิเศษ และสามารถตอบสนองความต้องการและจัดการปัญหาที่ผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา เยาวชนที่จะต้องไปพำนักอยู่ต่างแดนกังวลใจได้อย่างมืออาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเครือข่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งของโลก ในระดับมาตรฐานสากล RE/MAX

RE/MAX PROMPT ASSIST PROPERTY ยังเปิดโอกาสให้นายหน้าตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้ที่มีความตั้งใจอยากประกอบอาชีพตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมงานกับเรา โดยเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาที่นักขายและปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นและการอบรมตลอดระยะเวลาบ่มเพาะความเป็นมืออาชีพแบบสร้างขึ้นด้วยหลักสูตรความสำเร็จที่ถ่ายทอดมาจากผู้ประกอบกิจการนักขายและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพระดับสากลของ RE/MAX Kick Start และหลักสูตรอบรมแบบจับมือทำหลักสูตรอื่นๆที่ทาง RE/MAX PROMPT ASSIST PROPERTY จะจัดขึ้นให้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อผู้ที่ตั้งใจในการเป็นมืออาชีพในการเป็นเอเจนซี่อย่างจริงจังได้ประสบความสำเร็จมีอาชีพที่มั่นคงได้ เพราะเราเชื่อว่ามืออาชีพไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่เกิดจากการลงมือทำและสร้างขึ้นโดยอาศัยองค์ความรู้ที่จำเป็นในงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Services